OVER & UNDER Ivory Coast vs Uganda

Prediction Ivory Coast vs Uganda
Under 2.5
waitting
Ivory Coast Overall
Ivory Coast Average OVER 2,5 Goals
40%
Ivory Coast Average UNDER 2,5 Goals
60%
Uganda Overall
Uganda Average OVER 2,5 Goals
20%
Uganda Average UNDER 2,5 Goals
80%
Recommended Bookmaker
showbap3edzumfsy