OVER & UNDER TUS Bad Gleichenberg vs SV Kapfenberg

Prediction TUS Bad Gleichenberg vs SV Kapfenberg
Over 2.5
waitting
TUS Bad Gleichenberg Overall
TUS Bad Gleichenberg Average OVER 2,5 Goals
66.67%
TUS Bad Gleichenberg Average UNDER 2,5 Goals
33.33%
SV Kapfenberg Overall
SV Kapfenberg Average OVER 2,5 Goals
54.55%
SV Kapfenberg Average UNDER 2,5 Goals
45.45%
Recommended Bookmaker
shownve0ogrdjb3a