OVER & UNDER Kristiansund BK vs Bodo/Glimt

Prediction Kristiansund BK vs Bodo/Glimt
Over 2.5
waitting
Kristiansund BK Overall
Kristiansund BK Average OVER 2,5 Goals
36.84%
Kristiansund BK Average UNDER 2,5 Goals
63.16%
Bodo/Glimt Overall
Bodo/Glimt Average OVER 2,5 Goals
70.59%
Bodo/Glimt Average UNDER 2,5 Goals
29.41%
Recommended Bookmaker
showyf8ug4mi5ar3