OVER & UNDER Luch-Energiya Vladivostok vs FC Chayka

Prediction Luch-Energiya Vladivostok vs FC Chayka
Under 2.5
waitting
Luch-Energiya Vladivostok Overall
Luch-Energiya Vladivostok Average OVER 2,5 Goals
36.36%
Luch-Energiya Vladivostok Average UNDER 2,5 Goals
63.64%
FC Chayka Overall
FC Chayka Average OVER 2,5 Goals
25%
FC Chayka Average UNDER 2,5 Goals
75%
Recommended Bookmaker
showk8u2otvymr53